Szolgáltatások


Cégünk három módon segíti a közügyekért felelős szereplőket:

Elemzés


Értékelés – Előzetes értékelések, hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági vizsgálatok, utólagos értékelések készítése

Hatásvizsgálat – Döntési alternatívák feltárása, az alternatívák előnyeinek, hátrányainak vizsgálata

Közpolitika-tervezés – Cselekvési tervek, programok, stratégiák, koncepciók kidolgozása, helyzetértékelések, érintett-elemzések készítése

Kutatás – Tudományos elemzések készítése közgazdaságtani, politikatudományi és szociológiai témakörökben

Megoldás-támogatás


Döntéstámogatás – Igazgatási működési modellek, megvalósíthatósági vizsgálatok, döntés-előkészítő anyagok készítése

Minőségbiztosítás – Szakmai minőségbiztosítás, szellemi tevékenységekhez kapcsolódó beszerzések menedzselésének támogatása, közpolitikai programok kidolgozásának támogatása

Módszertan – Útmutatók, kézikönyvek, mérőszámrendszerek készítése

Tudásátadás


Ismeretterjesztés – Tájékoztatók, közpolitikai ismeretterjesztő írások készítése

Képzés – Közpolitikai mesterkurzusok, munkával összekapcsolt képzések szervezése

Oktatás – Egyetemi oktatás, szakmai továbbképzés, tananyagfejlesztés

Tudásmenedzsment - Szakmai műhelyek, konferenciák szervezése, tudásbázis szervezés