Magunkról


Célunk, hogy hasznos tudással szolgáljuk a közpolitikai döntések előkészítését, végrehajtását és értékelését, ezáltal segítsük az elkötelezett tisztviselőket, döntéshozókat és a közpolitikáról folytatott vitákba bekapcsolódó civil és piaci résztvevőket. Így kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar közösségi döntések minél megalapozottabbak legyenek, hiteles és megfelelő választ adjanak a társadalmi elvárásokra.

Munkáink során a következő alapelvre támaszkodunk:

Problémaorientáltság – Minden esetben elsődleges feladat annak pontos megfogalmazása, milyen probléma megoldásához kér segítséget a megrendelő. A munka megszervezését, a módszertan kialakítását az adott kérdésfeltevéshez illeszkedve kell kialakítani.

Gyakorlat és elmélet egysége – A közügyekkel kapcsolatos kérdésekre megalapozott és  előremutató választ a mindennapi valós működés részleteinek ismerete és a tágabb összefüggéseket feltáró tudományos tudás együttesére alapozva adhatunk. A hivatalosan deklarált működéstől sokszor jelentősen eltérő napi működési gyakorlat adja a kiindulópontot. A közügyek működésének összefüggéseinek tudományos ismeretek, megbízható elemzési eszközök segítségével történő feltárásával célunk, hogy hasznos és alkalmazható javaslatokat fogalmazhassunk meg a mindennapi gyakorlat jobbítása érdekében.

Módszertani alaposság – Munkánk során eredményeink, javaslataink megalapozottságára törekszünk. A felhasznált adat- és információforrások megbízhatóságának vizsgálata, az elemzési eljárásokkal kapcsolatos  magas minőségi kritériumok mellett törekszünk arra, hogy a téma érintettjeinek meglátásait is megismerhessük, eredményeinket több elemzési módszer párhuzamos használatával támasszuk alá.

Elkötelezettség – Megfelelő elhivatottság és alázat nélkül a szabályok, intézmények, programok problémáin csak rontani lehet. Ezért cégünk munkatársaitól elvárjuk, hogy motivációjukban meghatározó legyen a közügyek szolgálata, a működési problémák feltárására és megoldására való törekvés.

A PPH Kft-t Balás Gábor és Szepesi Balázs alapította 2007-ben. 2010. június óta a cég vezetését Balás Gábor látja el.